Micròfon

Sensor de so / Micròfon

El micròfon és un sensor analògic capaç de mesurar la intensitat del so quan detecta canvis de volum.

Per començar a treballar amb el sensor, primer haurem de fer una lectura per identificar quina intensitat de so hi ha a l’entorn. MicroBlocks captarà la intensitat de so i la representarà a través d’una xifra numèrica.

A partir d’aquest valor, podem transformar les dades en interaccions amb la nostra placa com, per exemple, fer un programa que s’activi a una certa intensitat de soroll, o identificar i comptar quantes vegades es produeix un so.

Connexió del micròfon

En aquest cas s’ha fet servir el color negre per al pin GND (-), el vermell per VCC/Vin (+) i blanc per al pin OUT que anirà connectat a la placa al pin A1.

Lectura del micròfon amb MicroBlocks

Per accedir als blocs de programació del sensor cal instal·lar la llibreria Microphone.ubl que es troba a la carpeta Sensing de MicroBlocks. Aquesta llibreria disposa de diferentes blocs per treballar el so. El bloc microphone dona el valor instantani del so. El bloc loudness, en canvi, ens dona el volum del so, una funcionalitat que potser ens resulta més útil.

A continuació es mostra un breu programa capaç de detectar quan hi ha un volum superior a 40 i mostrar a la pantalla que cal fer silenci.

Als exemples de MicroBlocks, dins de la carpeta Sound es poden trobar demostracions de com visualitzar el volum del so SoundLevel.ubp i SoundGraph.ubp o com comptar aplaudiments ClapCounter.ubp.

This site is registered on wpml.org as a development site.