Llum LED amb tira NeoPixels

Els NeoPixels són una tira de llums RGB que disposen de controladors dins de cada LED. Amb les tires de LED programables o direccionables com aquesta que tenim al kit, podem controlar els LED de manera individual o en conjunt; aconseguirem diferents efectes visuals, nomes fent servir un pin digital. Per saber quin LED individual volem controlar, n’hem de conèixer l’identificador numèric. Els valors dels identificadors s’assignen de manera ascendent començant des del LED més proper a la connexió a la placa. El primer es el número 0 i el valor va pujant fins al final de la nostra tira de LED.

Si ens hi fixem, a les connexions entre LED veurem que hi ha unes fletxetes que indiquen la direcció de la connexió de forma ascendent:

Pauta de connexió dels NeoPixels

La tira de LED té cables amb connector Dupont a cada banda, mascle a un extrem i femella a l’altre. Aquest actuador es connecta a la placa mitjançant una sortida digital i, per tant, necessitarem els cables Dupont femella que tenim al kit per connectar-los als cables Dupont mascle que té la tira de LED. Connectarem el negre amb el negre, el vermell amb el vermell i el groc amb el blanc.

Els cables femella de l’altra banda serveixen per connectar més tires de LED i estendre la quantitat de LED que podem controlar. Podem afegir un total de 4 tires de LED sense haver d’afegir una potència externa.

Un cop tinguem els connectors Dupont femella connectats, podem connectar la tira de LED a la placa. Farem servir el pin D1, per exemple. Connectarem el cable negre a terra (-), el cable vermell a 5v (+) i el cable blanc al cable de senyal (s).

Programació dels NeoPixels amb MicroBlocks

Per utilitzar la tira de LED, cal carregar la llibreria NeoPixel.ubl. Aquesta llibreria fa servir una numeració interna especial del microcontrolador per als pins digitals. Ens hem de recordar de les equivalències dels pins de la manera següent:

  • El pin D1 és el 12 per al NeoPixel
  • El pin D2 és el 25 per al NeoPixel
  • El pin D4 és el 26 per al NeoPixel

Aquí teniu un exemple del codi per encendre els LED (connectats al D1, que serà el pin 12 per al NeoPixel), d’un en un i després apagar-los alhora, i repetir el procés indefinidament:

Com que la nostra tira té 10 LED, la inicialitzem a 10 píxels i al pin 12 per a NeoPixel (que, tal com acabem de dir, és el D1 de la placa). El bucle selecciona un color a l’atzar per a cadascun dels llum LED de la tira de manera indefinida.

This site is registered on wpml.org as a development site.