Encendre un led extern en funció del valor d’un sensor intern

micro:bit

D’aquest exercici en endavant farem servir els components que porta el Basic Kit de la micro:bit, per tant necessitareu tenir la basic:bit acoblada a la micro:bit, tal com s’explica al repte 3 del Quadern de programació i interacció, i es detalla a la guia d’usuari del Basic Kit.

Per fer aquest exercici necessitareu connectar el led a la targeta. Podeu fer-ho per exemple al pin P1 de la basic:kit. Després, des de MakeCode, us demanem que encengueu («digital write pin P1 to 1») i apagueu el pin («digital write pin P1 to 0») fent servir un condicional que comprovi el valor d’un sensor integrat a la micro:bit. Per exemple, si la llum ambiental decau per sota d’un cert llindar que s’encengui el led, o que s’encengui si la temperatura sobrepassa uns graus que haguem definit.

This site is registered on wpml.org as a development site.