Connexió de sensors i actuadors

Tipus de connexions              

Per connectar components externs a la placa ED1 disposem de dues opcions de connexió. Per una banda, a través dels pins que incorpora el component fent ús de cables Dupont, o bé, mitjançant un connector específic de tipus Grove a Dupont.

Connexió amb cable Dupont

Els cables Dupont s’utilitzen generalment per fer prototips. Són cables de circuit amb un connector a cada extrem, que es fa servir normalment per interconnectar entre si els components en una placa de proves. Els connectors poden ser mascles (amb una punta que sobresurt) o femelles (amb un forat). Aquests cables s’utilitzen per transferir senyals elèctrics entre la placa i els sensors o actuadors que hi connectem.

Cable Dupont

Els cables Grove també s’utilitzen per fer prototips i transferir senyals elèctrics entre la placa i els sensors o actuadors que hi connectem. Són cables de circuit amb un connector a cada extrem que, en aquest cas, van agrupats de forma fixa mitjançant una peça blanca que els sosté. Els connectors poden ser mascle o femella, però tenen només una única forma d’encaixar-se als components i a la placa.

Els cables de Grove a Dupont fan una transformació d’un tipus a l’altre: un extrem del cable amb una connexió Grove i l’altre Dupont. Aquests cables ens permeten connectar els nostres sensors o actuadors amb sortida Grove a la placa ED1 que requereix connexions Dupont.

Cable Grove a Dupont

Ambdós els connectem per la part oposada a la nostra pantalla, on podem trobar una sèrie de pins mascle en línea, dividits en color: groc, vermell i negre.

Vegem a continuació un exemple de connexió dels connectors Dupont amb la placa:

Connexió I2C amb connector Grove

Hi ha un tipus de sensor que utilitza un tipus de protocol que s’anomena I2C i, per a això, cal un adaptador de connector Grove a Dupont, tal com s’ha comentat abans.

La connexió I2C necessita 4 cables en comptes de 3, dos per l’alimentació i dos per enviament i recepció de senyals. A la banda del sensor només hi ha una forma de connectar el cable i queda ben fitxat. Els colors dels cables ens ajuden a fer la connexió a l’ED1 de forma correcta.

  • El negre correspon amb el GND (ground, terra).
  • El vermell correspon als 5V (és important no creuar el GND i el 5V ja que es pot fer malbé el sensor o la placa.
  • Les altres connexions es representen amb els colors blanc i groc. Connectarem el blanc al pin DA i el groc al pin CL de la línia de sota. En el cas dels adaptadors que s’indiquen, el blanc va al connector SDA de l’ED1 i el groc al connector SDL (queden creuats en relació als colors dibuixats al sensor).

Els components que trobem al kit ED1+Art, es connecten a través de pins digitals o pins analògics.

This site is registered on wpml.org as a development site.