1.1.1. Orientació a l’escenari i moviment

  • Exercici 1. Diferència entre els blocs «ves a» i «llisca»

En el repte 1 del Quadern de programació i interacció s’explica com podem orientar-nos dins de l’escenari d’Snap! fent servir un sistema de coordenades. Per a situar el nostre personatge en un punt concret de l’escenari, tenim dos blocs principals: «ves a X,Y» i «llisca fins a X,Y en T segons». El primer bloc ens serveix per a situar-nos immediatament en un punt X,Y determinat. Amb el segon, en canvi, anirà en línia recta fins al punt triat, lliscant durant els segons que haguem definit.

Podem veure la diferència en els següents exemples, on el personatge es mou un total de 300 punts de dues maneres diferents: fent tres “salts” de 100 punts amb el “vés a”, o lliscant 300 punts seguits amb el “llisca”.

Us demanem que poseu un personatge al punt 0,0 de l’escenari i que el feu moure a diferents punts fent servir els dos blocs, per a veure’n la diferència. Observeu també què passa si demaneu als personatges que vagin a coordenades més grans que l’escenari.

  • Exercici 2. Fem un personatge que es mogui amb les fletxes del teclat

Quan fem servir el bloc «mou-te» el personatge es mou en la direcció en la qual està apuntant (per defecte, quan creem un personatge nou, estarà apuntant cap a la dreta). Ara volem que el nostre personatge es mogui a la dreta i a l’esquerra, i amunt i avall fent servir les fletxes del teclat.

Hi ha diferents solucions possibles. Una seria fer que cada cop que premem una de les fletxes, fem que el personatge apunti cap a la direcció correcta i per després moure’s endavant.

La més senzilla, però, és fer servir els blocs «suma a X» i «suma a Y». Si sumem nombres positius a X ens mourem a la dreta, mentre que si hi sumem nombres negatius ens mourem a l’esquerra. El mateix passa exactament quan sumem nombres positius o negatius a la Y, però en aquest cas ens mourem amunt o avall.

Creeu un personatge que es mogui amb les fletxes del teclat fent servir aquests blocs, combinats correctament.

This site is registered on wpml.org as a development site.